WITAMY NA STRONIE C.N.S.

Firma C.N.S. powstała w 2000 roku. Od początku działalności koncentrowaliśmy się na kompleksowej obsłudze informatycznej małych i średnich przedsiębiorstw. W roku 2005 stworzyliśmy zespół, dzięki którym firma jest w stanie oferować na wysokim poziomie usługi w zakresie projektowania i instalacji sieci teleinformatycznych, systemów alarmowych oraz CCTV. W ciągu ostatnich lat wykonaliśmy szereg instalacji na terenie całego kraju, niejednokrotnie wykonywaliśmy instalacje u naszych południowych sąsiadów. Jakość świadczonych przez nas usług potwierdzają nasi Klienci, którzy zaufawszy nam w przeszłości współpracują z nami do dnia dzisiejszego.

Czym się zajmujemy

Działalność naszej firmy opieramy na 4 głównych gałęziach tj. sieci, sprzęt, systemy alarmowe, usługi.

Projektowanie, montaż oraz serwis sieci strukturalnych

Ważnym elementem każdej sieci komputerowej jest jej część pasywna tzn. okablowanie strukturalne. System okablowania strukturalnego to nowoczesne, uniwersalne i skalowalne okablowanie budynku zapewniające dostęp do usług informatycznych i telekomunikacyjnych.

W ZAKRESIE PROJEKTOWANIA I WYKONAWSTWA SIECI KOMPUTEROWEJ OFERUJEMY:

  • Analizę obecnego stanu instalacji w przedsiębiorstwie,
  • Analizę potrzeb w zakresie infrastruktury sieciowej,
  • Opracowanie koncepcji sieci w oparciu o najbardziej optymalne rozwiązania,
  • Wykonanie projektu sieci,
  • Wykonanie systemu okablowania strukturalnego, opartego zarówno o kable miedziane jak i światłowodowe,
  • Pomiary weryfikujące parametry wykonanej instalacji , również w zakresie połączeń światłowodowych,
  • Utrzymanie w ruchu instalacji (bieżące przeglądy i konserwacje).

Projektowanie, montaż oraz serwis systemów alarmowych

Alarm to system przeznaczony do wykrywania i powiadamiania o włamaniach oraz nieautoryzowanych wejściach do budynku lub obszaru. Prawidłowo zaprojektowany i zainstalowany system w powiązaniu ze sprawdzoną firmą ochroniarską bardzo skutecznie zabezpiecza Państwa dobytek przed kradzieżą. Dodatkowo funkcje powiadamiania o napadzie bezpośrednio przekładają się na Państwa bezpieczeństwo. Montujemy systemy alarmowe w oparciu o produkty firmy SATEL.

Posiadamy duże doświadczenie w instalacjach :

  • systemów zintegrowanych INTEGRA
  • systemów VERSA, MICRA
  • systemów bezprzewodowych ABAX

Sprzedaż sprzętu dla firm

Inwestując w informatyzacje swojego przedsiębiorstwa należy pamiętać, aby wybierać tylko sprawdzony sprzęt i oryginalne oprogramowanie, które będzie nam służyć przez lata, bez problemów i awarii. Nie każdy jest specjalistą w tej dziedzinie. W naszej ofercie znajdziesz tylko sprawdzony i profesjonalny sprzęt oraz fachowe doradztwo, także przy zakupie oprogramowania i programów specjalistycznych. Posiadamy wieloletnie doświadczenie w doborze i sprzedaży sprzętu i oprogramowania, nieustannie śledzimy i testujemy nowości, które wchodzą na rynek. Zawsze staramy się zrozumieć potrzeby Klienta, doradzić tak, aby jego potrzeby zostały zaspokojone w pełni, a środki finansowe zostały wykorzystane optymalnie.

OUTSOURCING INFORMATYCZNY

Oferujemy Państwu nasze usługi w formie stałej umowy serwisowej. Ryczałtowe umowy są zaprojektowane, aby zmniejszyć koszty, zwiększyć zyski i zmniejszyć ryzyko prowadzenia swojego biznesu jak i swoich partnerów. Pozwalają one skupić się na prowadzeniu firmy, a nie na poświęcaniu czasu na własnoręczne wgłębianie się w technologię i rozwiązywanie problemów. Nasza współpraca zaczyna się od oceny aktualnego stanu technologii, infrastruktury, sprzętu, aplikacji. Współpracujemy z Państwem w celu identyfikacji krytycznych procesów biznesowych, wad i usterek. Przeprowadzamy analizę zagrożeń, aby określić ryzyko biznesowe. Nasz serwis plan, oparty o stałą miesięczną opłatę, pozwala na łatwe uwzględnienie go w rocznym budżecie kosztów IT.

Przedstawiamy Państwu wykaz usług, które mogą się znaleźć w umowie serwisowej :

• bieżąca diagnostyka eksploatacyjna komputerów klasy PC ,

• bieżąca diagnostyka eksploatacyjna urządzeń peryferyjnych i sprzętu drukującego,

• bieżące przeglądy, czynności konserwacyjne, naprawy warsztatowe i usuwanie uszkodzeń powierzonego sprzętu,

• bieżące przeglądy, czynności konserwacyjne i nadzór nad stanem technicznym osprzętu aktywnego i pasywnego sieci komputerowej,

• utrzymanie w ruchu aktywnego i pasywnego osprzętu sieci komputerowej,

• prace zapewniające prawidłowe funkcjonowanie użytkowanych systemów operacyjnych, aplikacji biurowych oraz innego oprogramowania użytkowego,

• aktualizacje oprogramowania,

• administracja serwerowymi systemami operacyjnymi,

• wykonywanie kopii zapasowych danych serwerów i stacji roboczych,

• opieka nad dokumentacją, nośnikami oraz legalnością oprogramowania,/p>

• wykonywanie instalacji upgrade i update dostarczonych przez producentów, oprogramowania wykorzystywanego przez Klienta,

• analizowanie problemów i wymagań użytkowników,

• bieżąca pomoc i szkolenia w zakresie użytkowania nowych rozwiązań informatycznych.

• wsparcie techniczne dla użytkowników

• analiza techniczna i cenowa ofert dostawców sprzętu, oprogramowania oraz usług teleinformatycznych,

• stała analiza infrastruktury informatycznej pod kątem zwiększenia wydajności i ograniczenia kosztów.

Systemy kontroli dostępu oraz rejestracji czasu pracy

System kontroli dostępu jest to zespół wzajemnie powiązanych urządzeń elektronicznych oraz mechanicznych, których działanie ma na celu ograniczenie użytkownikom (całkowite lub w określonym czasie) dostępu do sektorów (stref) tego systemu. Identyfikowanie użytkowników przez system kontroli dostępu zależny jest od zastosowanego typu urządzenia identyfikującego. Mogą to być:odcisk linii papilarnych, karty zbliżeniowe, piloty.

System na podstawie danych zebranych podczas konfiguracji decyduje o tym, czy w danej chwili użytkownik ma prawo dostępu do sektora i uruchamia procedury mające na celu zezwolić lub zabronić przedostanie się użytkownika na strefę.

Elementami zaporowymi uniemożliwiającymi przedostanie się użytkownika na inne strefy obiektu będącego nadzorowanym przez system kontroli dostępu mogą być: drzwi z zamkiem elektronicznym, rygle, bramki, szlabany, bramy przesuwne.

System rejestracji czasu pracy jest to zestaw środków technicznych i informacyjnych mających na celu kontrolowanie obecności, spóźnień, zwolnień pracownika.

System RCP ułatwia zarządzanie czasem pracy, precyzyjne jego rozliczanie oraz wpływa na redukcję kosztów, przyczyniając się do wzrostu efektywności przedsiębiorstwa.

Montujemy systemy KD oraz RCP w oparciu o produkty firmy ROGER.

Systemy telewizji przemysłowej CCTV

Montaż instalacji CCTV jest najbardziej opłacalnym sposobem monitorowania, ochrony i zabezpieczania nieruchomości przed aktami wandalizmu, kradzieży i zniszczenia.

Prawidłowa wykonana instalacja CCTV daje poczucie spokoju i świadomość, że jeśli ktoś niepożądany wtargnie na Twoją własność, zdjęcia z monitoringu mogą się bardzo przyczynić do zatrzymania sprawców przez Policję. Mogą być również wykorzystane do wyegzekwowania odszkodowania od firmy ubezpieczeniowej.

Korzyści, które daje nam prawidłowo zaprojektowany i zainstalowany system dozoru CCTV sprawiają, że inwestycja w system nadzoru jest bardzo rozsądną decyzją.

USŁUGI serwisowe na zlecenie

W erze powszechnej komputeryzacji i automatyzacji ciężko jest prowadzić działalność gospodarczą bez zaplecza teleinformatycznego. Niespodziewane awarie komputerów lub sieci komputerowych, potrafią sparaliżować prace firmy a nie rzadko doprowadzić również do zagrożenia utraty kluczowych danych.

W związku z Tym oferujemy Państwu możliwość pomocy serwisowej po wcześniejszym kontakcie telefonicznych. Po zgłoszeniu przez Państwa problemu ocenimy skalę problemu i wspólnie z Państwem ustalimy termin naszej wizyty oraz jeśli to będzie możliwe postaramy się podać szacunkowe koszty usługi.

Kontakt

biuro ( at ) cnsystem.pl

tel. +48 32 290 63 01

fax +48 32 750 88 20

tel.+48 502 372 064